• 0532 789 48 30
  • info@hasaneyhkoyu.net

Köyümüz

Hasanşeyh köyü, Şebinkarahisar’ a 15 km mesafede; Kayalı, Buzkeçi, Doğanyuva, Tekkeya, Ocaktaşı köyleri arasında kurulmuş tarihi ve şirin bir köyümüzdür. Köyün adı Ahmet Yesevi’ nin Orta Asya’ dan Anadolu’ ya gönderdiği Alp erenler neslinden olan sembol insan Hasanşeyh Hazretleri tarafından verilmiştir. Anadolu’ nun ve Şebinkarahisar’ ın vatan toprağı yapılmasında, devlet millet kaynaşmasında ve yörenin sosyal ekonomik kültürel ve askeri yönden canlanmasında önemli roller üstlenip öncülük yapan Hasanşeyh tarafından kurulan köy, Hasanşeyh (merkez) ve Söğüteli Mahallelerinden oluşmuştur.
Doley Dere, Değirminin Dere, Kapak Tepe, Kuşen Tepe, Dişdaş, Keşmeğin Gözdesi, Hasanşeyh Yaylası köyün önemli yöreleridir. Hasanşeyh Yaylası ve Hasanşeyh Türbesi köy sınırları içinde bulunmaktadır. Okulu, camisi, sağlık evi, telefonu ve yolu mevcut olan köy 50 hanedir. 1990 Türkiye Genel Nüfus Sayımı’ na göre Hasanşeyh köyünün nüfusu 175 kişidir.
Örf, adet, geleneklere uygun olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma içinde yaşayıp hem Hasanşeyh Köyü’ ne hem Şebinkarahisar’ a hem de gurbetteki Hasanşeyh’ lilere yararlı olmayı gaye edinen ileri görüşlü müteşebbis Hasanşeyh’ liler gönül dostu öncülerin girişimi ile 1964 yılında Şebinkarahisar Hasanşeyh Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’ ni kurmuşlardır. Şebinkarahisar yöresindeki sosyal ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılıp, maddi manevi destek sağlayan derneğin 18 Temmuz 1996 tarihinde tertiplediği Hasanşeyh Hazretlerini Anma Toplantısı çok büyük ilgi görmüştür. Folklor etkinlikleri yönünden de ünlü olan Hasanşeyh Köyü’ nden önemli folklorcular yetişmektedir.